• Tel/fax: 022-29-24-74 / 022-29-23-39
 • Audiență: Marți: 10:00 - 12:00 / Joi: 13:00 - 15:00
 • RU
 • RO
Întreprindera de Stat

Detașamentul de Paza Paramilitară

subordonat Agenției Proprietăți Publice

Informație generală

     

Întreprinderea de Stat „Detașamentul de Pază Paramilitară” (Î.S. „DPP”) este una din Întreprinderile subordonate Agenției Proprietăți Publice, creată pentru exercitarea pazei fizice la obiecte. Pază bunuri, valori și protecția persoanelor prin personal calificat cu o vastă experiență, în beneficiul societăților și instituțiilor de stat și private.

Întreprinderea a fost creată prin ordinului Ministerului Telecomunicaţiilor al R.S.S.M nr. 71 din 12.08.1961 şi ulterior ordinul Ministerului Informaticii, Informaţiilor şi Telecomunicaţiilor al Republicii Moldova nr. 348 din 24.12.1992, fiind înregistată în Registrul de Stat al Persoanelor Juridice la 31.12.1992.

Conform Autorizatiei Inspectoratului National de Securitate Publica (INSP), Î.S. «Detașamentul de Pază Paramilitară» i se permite prestarea urmatorarelor servicii:

- ocrotirea vieţii şi sănătăţii, paza bunurilor, executarea gărzii de corp;
- paza fizică şi tehnică a localurilor şi a teritoriilor;
- colectarea (încasarea) valorilor importante, precum și transportul, paza și însoțirea încărcăturilor/valorilor importante, a bunurilor personale;
- patrularea,  în comun cu organele de drept, a  zonelor criminogene;
- acordarea de ajutor organelor de drept la menţinerea ordinii publice, la asigurarea securităţii oamenilor;
- informarea publicului în probleme de protecţie contra acţiunilor ilicite.


Activitatea Î.S. «Detașamentul de Pază Paramilitară» este reglementată de următoarele acte normative:  
 1. Legea nr.246 din 23.11.2017 și  din Legea nr.146  din 16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat (art.7 al.2 și al.4);
 2. Legea nr. 283-XV din 04.07.2003 privind activitatea particulară de detectiv și pază;
 3. Legea nr.130 din 08.07.2012 privind regimul armelor și munițiilor cu destinație civilă;
 4. Legea nr. 218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor aferente și a armelor de foc;
 5. Legii nr.133 din 08.07.2011 “privind protecția datelor cu caracter personal”;
 6. Hotărîrea Guvernului R. Moldova nr. 667 din 08.07.2005 cu privire la măsurile de realizare a Legii Republicii Moldova nr.XV-283 din 04.07.2003
 7. Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 14.12.2010 „Privind aprobarea cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal”

În dependență de complexitatea obiectelor preluate pentru pază, Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară” a elaborat criterii de clasificare a obiectelor păzite în III categorii. Categoriile obiectelor sunt introduse pentru a fi determinat prețul pentru serviciul prestat.
Întreprinderea se bucură de încredere și apreciere pe piața serviciilor de pază din Republica Moldova, fapt ce a făcut posibil stabilirea unor relații durabile cu așa agenți economici ca:

 1. S.A. ,,Moldtelecom”
 2. Inspecția Financiară
 3. Î.S. ,,Radiocomunicaţii”
 4. I.P. „Agenția Servicii Publice„
 5. Î.S. ,,Administraţia de Stat a Drumurilor”
 6. S.A. „Apă-Canal”
 7. Institutul Național al Justiției
 8. Î.S. "Transproiectconsult"
 9. S.R.L. “Vestito”
 10. S.R.L. „Azaltend„
 11. S.A. „Barza Albă„
 12. Î.S. „Combinatul poligrafic„
 13. Autoritatea Națională de Integritate
 14. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
 15.  I.P. „Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112”