• Tel/fax: 022-29-24-74 / 022-29-23-39
  • Audiență: Marți: 10:00 - 12:00 / Joi: 13:00 - 15:00
  • RU
  • RO
Întreprindera de Stat

Detașamentul de Paza Paramilitară

subordonat Agenției Proprietăți Publice

Servicii

Paza fizica

Paza fizică a obiectivelor reprezintă prezenţa fizică a personalului de pază la obiectivul păzit sau înîncăperea păzită. Metoda de pază în cauză este raţională pentru obiectivele, care necesită controlul importării / exportării valorilor materiale de pe teritoriu, respectarea regimului de permise sau la paza teritoriilor, sectoarelor îngrădite etc.  Paza fizică este efectuată de posturi staţionare sau mobile. În dependenţă de personalul antrenat la paza obiectivului, paza fizică se divizează în:  Paza fizică înarmată Paza fizică neînarmată Tipul pazei şi numărul de posturi necesare pentru paza fiecărui obiectiv concret, se stabileşte de către Î.S. DPP  în procesul inspectării obiectivului şi este coordonat cu administraţia obiectivului în cauză.