• Tel/fax: 022-29-24-74 / 022-29-23-39
  • Audiență: Marți: 10:00 - 12:00 / Joi: 13:00 - 15:00
  • RU
  • RO
Întreprindera de Stat

Detașamentul de Paza Paramilitară

subordonat Agenția Proprietăți Publice

Funcții vacante

 

Contabil-șef

Cerințe:
1. Studii superioare în domeniul de activitate
2. Experiență în domeniu de cel puțin 3 ani, cuprinzînd toate aspectele activității financiar-contabile;
3. Cunoştinţe:
- să posede cunostinţe temeinice în ceea ce priveşte sistemul organizatoric şi financiar-contabil;
- să posede cunostinţe solide în ceea ce priveşte legislaţia în vigoare privind domeniul financiar-contabil;
- să probeze o bună cunoaştere a conducerii contabilităţii computerizate, 1C versiunea 8.2;
4. Aptitudini:
- inteligenţa (gîndire logică, memorie, capacitate de analiză şi sinteză);
- capacitate de organizare şi conducere a activităţii serviciului;
- capacitate de a prelucra informaţiile, de a le interpreta şi de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;
- corectitudine, tenacitate, seriozitate.

Pentru detalii apelați: 022-29-24-74. 
CV-urile pot fi expediate la adresa de e-mail: info@dpp.md


Gardian-mun. Chișinău- 30 funcții 

Cerințe față de candidați la încadrarea în activitatea particulară de pază: 
    – au împlinit vîrsta de 18 ani; 
    – sînt cetăţeni ai Republicii Moldova; 
    – au cel puțin studii gimnaziale;  
    – nu se află la evidenţă la medicul narcolog sau psihiatru (certificat);
    – nu au fost sancţionate pentru  contravenţii ce atentează la ordinea publică şi la securitatea publică (cazier contravențional eliberat de Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI);
    – nu au fost condamnate pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie, conform unei hotărîri judecătoreşti definitive(cazier judiciar eliberat de Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI );
    – sînt absolvenți de cursuri de calificare la instituțiile de învățămînt acreditate conform legii sau își  asumă responsabilitatea ca, în decurs de 3 luni de la data angajării, să frecventeze și să absolvească astfel de cursuri (Certificat de pregătire inițială eliberat de Academia de Poliție "Ștefan cel Mare").

Detalii la numerele de telefon: 067429421, 067429393.