• Tel/fax: 022-29-24-74 / 022-29-23-39
  • Audiență: Marți: 10:00 - 12:00 / Joi: 13:00 - 15:00
  • RU
  • RO
Întreprindera de Stat

Detașamentul de Paza Paramilitară

subordonat Agenției Proprietăți Publice

Funcții vacante

Gardieni paza fizică


Cerințe față de candidați la încadrarea în activitatea  de pază: 

    – au împlinit vîrsta de 18 ani; 
    – sînt cetăţeni ai Republicii Moldova; 
    – au cel puțin studii gimnaziale;  
    – nu se află la evidenţă la medicul narcolog sau psihiatru (certificat);
    – nu au fost sancţionate pentru  contravenţii ce atentează la ordinea publică şi la securitatea publică (cazier contravențional eliberat de Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI);
    – nu au fost condamnate pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie, conform unei hotărîri judecătoreşti definitive(cazier judiciar eliberat de Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI );
    – sînt absolvenți de cursuri de calificare la instituțiile de învățămînt acreditate conform legii sau își  asumă responsabilitatea ca, în decurs de 3 luni de la data angajării, să frecventeze și să absolvească astfel de cursuri (Certificat de pregătire inițială eliberat de Academia de Poliție "Ștefan cel Mare").

Detalii la numar de telefon: 067429395.