• Tel/fax: 022-29-24-74 / 022-29-23-39
  • Audiență: Marți: 10:00 - 12:00 / Joi: 13:00 - 15:00
  • RU
  • RO
Întreprindera de Stat

Detașamentul de Paza Paramilitară

subordonat Agenției Proprietăți Publice

Grupul de lucru

                În conformitate cu Regulamentul cu privire la procedura de realizare a achiziţiilor de bunuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile Întreprinderii de Stat “Detașamentul de Pază Paramilitară” și în baza ordinului Administratorului în cadrul întreprinderii este constituit grupul de lucru pentru achiziții pentru anul 2021. Acesta este format din 5 membri, președintele grupului de lucru fiind numit dl Iurie ȚÎGĂNESCU, șef Subdiviziune Pază nr.2. 
           
           Pentru orice informație privitor la obiectul și procedura de achiziții apelați:
            Iurie ȚÎGĂNESCU,tel.067429424
            Alexandru GROSU, 022-29-24-74 (secretarul grupului de lucru pentru achiziții, jurist-consultant)