• Tel/fax: 022-29-24-74 / 022-29-23-39
  • Audiență: Marți: 10:00 - 12:00 / Joi: 13:00 - 15:00
  • RU
  • RO
Întreprindera de Stat

Detașamentul de Paza Paramilitară

subordonat Agenția Proprietăți Publice

Grupul de lucru

                În conformitate cu Regulamentul cu privire la procedura de realizare a achiziţiilor de bunuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile Întreprinderii de Stat “Detașamentul de Pază Paramilitară” și în baza ordinului Administratorului nr. 7 din 02.01.2020 în cadrul întreprinderii este constituit grupul de lucru pentru achiziții pentru anul 2020. Acesta este format din 5 membri, președintele grupului de lucru fiind numit dl Iurie ȚÎGĂNESCU, șef Subdiviziune Pază nr.2. 
           
           Pentru orice informație privitor la obiectul și procedura de achiziții apelați:
           Iurie ȚÎGĂNESCU,tel.067429424
            Alexandru GROSU, 022-29-24-74 (secretarul grupului de lucru pentru achiziții, jurist-consultant)