• Tel/fax: 022-29-24-74 / 022-29-23-39
  • Audiență: Marți: 10:00 - 12:00 / Joi: 13:00 - 15:00
  • RU
  • RO
Întreprindera de Stat

Detașamentul de Paza Paramilitară

subordonat Agenția Proprietăți Publice

Invitație de participare la concurs

INVITAȚIE
de participare la concurs prin cererea ofertelor de prețuri  privind achiziția uniformelor de serviciu necesare pentru Î.S.”Detașamentul de Pază Paramilitară”
 
 
Î.S.”Detașamentul de Pază Paramilitară” MD 2005,mun.Chișinău, str. Colina Pușkin 19/1, cod fiscal 1003600104867, BC Moldinconbank S.A., Telecomtrans MICB, cod bancar MOLDMD2X332, IBAN:MD62ML000000022515320082, organizează concurs prin cererea ofertilor de prețuri  privind achiziția uniformei de serviciu (îmbrăcăminte):

Denumirea articolului

 

Modelul solicitat
cu caracteristicile tehnice de rigoare

 

Unitatea de măsură

Scurtă cu dosală

 

De culoare verde.
 

bucată

Costum de serviciu

De culoare verde.

 

set

Cămaşă cu mînecă lungă

De culoare sură.

bucată

 

 

 

 

Chipiu

De culoare verde.

 

bucată

Cravată

De culoare neagră.

 

bucată

Căciulă

De culoare neagră

bucată

 

1.Finanțarea achiziției este asigurată din sursele proprii ale întreprinderii, volumul achiziției este planificat în sumă de 55 000 lei fără TVA.
2.Termenul limită de depunere a ofertelor (data /ora): 15.11.2019, ora 10.00.
3.Valuta-lei moldovenești.
4.Modul de achitare -30% în avans și 70% în termen de 10 zile lucrătoare după recepționarea mărfii și semnarea Facturii fiscale, prin transfer bancar.
5.Modul de achiziționare:  la comanda Cumpărătorului.
6.Modul de livrare-cu transportul Vînzătorului la sediul Cumpărătorului.
                                 
 Criteriile de evaluare a ofertelor:
a) cel mai mic preț (inclusiv TVA): pentru fiecare articol în parte și respectiv pentru un set de uniformă;
b) cel mai mic termen de livrare, cantitatea de referință fiind pentru 50 seturi.
 Documente de calificare ale operatorilor economici:

  1. Certificat de înregistrare- copie
  2. Licență/autorizație, certificat sau alte acte, care confirmă dreptul pentru activitatea efectuată-copie autentificată
  3. Oferta (care va include prețul pentru fiecare articol, termenul de livrare)-original, semnată și ștampilată.
  4. Prezentarea monstrelor ale stofelor pentru fiecare articol va constitui un avantaj.

 Ofertele urmează a fi completate în limba de stat  și se vor depune la sediul Î.S.Detașamentul de Pază Paramilitară, MD 2005, mun.Chișinău, str. Colina Pușkin 19/1.
Număr de telefon pentru date suplimentare: persoana de contact: Balan Trofim, tel. 067429393.