• Tel/fax: 022-29-24-74 / 022-29-23-39
 • Audiență: Marți: 10:00 - 12:00 / Joi: 13:00 - 15:00
 • RU
 • RO
Întreprindera de Stat

Detașamentul de Paza Paramilitară

subordonat Agenției Proprietăți Publice

Hotărârea nr. 57 din 17 iulie 2021

COMISIA NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
 
Hotărârea nr. 57din 17 iulie 2021
 
În temeiul art. 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare și a planului național de imunizare anti COVID-19, urmare a analizei evoluţieisituaţiei epidemiologice și datelor de acoperire vaccinală în plan național și internațional, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată că evoluția procesului epidemic este nefavorabilă.
În ultimele săptămâni, pe teritoriul Republicii Moldova se înregistrează o creștere a numărului de cazuri COVID-19. Pentru ultimele 14 zile incidența COVID-19 a constituit 26 de cazuri la 100.000 persoane. De asemenea, în ultima perioadă rata fatalității aproape s-a dublat,crescând de la 2 la 3,13 decese din 100 cazuri de îmbolnăviri, și a fost înregistrată o creștere considerabilă a ratei de contagiozitate (numărul de reproducție efectiv) de la 0,75 în săptămâna a 21-a din anul curent la 1,05 în săptămâna a 27-a.
În prezent în țară se desfășoară etapa a treia a procesului de vaccinare. Până la zi au fost administrate 834.527doze de vaccin împotriva COVID-19, dintre care prima dozăa fost administrată la 497.250persoane, iar numărul total de persoane vaccinate cu ambele doze constituie 337.277. Astfel, acoperirea vaccinală la nivel național constituie 14,5% cu prima doză și 9,8% cu ambele doze. Prin urmare, rata acoperirii vaccinale în țara noastră este modestă comparativ cu media globală, care este de 22% cu prima doză.
Totodată, la nivel internațional se atestă o creștere semnificativă a numărului de cazuri de infectare cu noile variante ale virusului SARS-CoV-2. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat despre riscurile induse de răspândirea tulpinilor Delta și Delta+, care au fost confirmate deja în peste 96 de state ale lumii.
Autoritățile competente din Republica Moldova au expediat laboratorului de referință din Germania probe prelevate de la persoane bolnave, iar rezultatele au arătat, până în prezent, prezența doar a tulpinii Alfa (britanice) a virusului.
În contextul riscului sporit de import al noilor variante ale virusului SARS-CoV-2, precum și de răspândire a acestora pe teritoriul țării, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică
 
HOTĂRĂŞTE:
 1. Se mențin măsurile de prevenire şi control aleinfecţiei COVID-19, aplicabile la nivel naţional, conform Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 54 din 29 aprilie 2021, cu unele modificări și completări.
 
 1. Punctul 4din anexa laHotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 54 din 29 aprilie 2021 se abrogăde la data de 19 iulie 2021.
 
 1. Se instituie, începând cu data de 19iulie 2021, următoarele măsuri de prevenire şi control alinfecţiei COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova:
  1. Ministerul Sănătăţii, Muncii si Protecţiei Sociale va stabili lista ţărilor cu risc epidemiologie ridicat sau scăzut de transmitere a COVID-19, clasificate în zonaroşieşizona verde. Lista va fi publicată pe paginile web oficiale ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şiProtecţiei Sociale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şiAgenţieiNaţionale pentru Sănătate Publică. Lista ţărilor, încadrate în zona roșie și zona verde, va fi actualizată o dată la 7 zile, în ziua de vineri, şi va intra în vigoare în ziua de luni a săptămânii următoare. Criteriul în baza căruia se stabilește încadrarea țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat (zona roșie) este rata cumulativă de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire cu COVID-19 din ultimele 14 zile raportate la 100 000 de locuitori.
  2. Clasificarea țărilor/teritoriilor cu risc epidemiologic, în funcție de rata de incidență cumulată la 14 zile, va fi realizată după cum urmează:
   1. zona verde va cuprinde țările/regiunile unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire cu COVID-19 din ultimele 14 zile raportată la 100 000 locuitori este mai mică sau egală cu 100;
   2. zona roșie va cuprinde țările/regiunile unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire cu COVID-19 din ultimele 14 zile raportată la 100 000 locuitori este mai mare decât 100.
  3. Pentru persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi au petrecut ultimele 14 zile anterioare, consecutive, într-una sau mai multe ţări clasificate ca zonă verde(inclusiv cele care au tranzitat țări clasificate ca zonă roșie în termen ce nu depășește 24 ore) se instituie obligativitatea prezentăriirezultatului negativ al testului PCR COVID-19, efectuat cu cel mult 72 ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun,saucu cel mult 72 ore înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport proprii. Confirmarea trebuie să fie prezentată în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.
  4. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi vin din ţările clasificate ca zonă verde şi nu deţin rezultatul negativ al testului PCR COVID-19 prevăzut la punctul 3.3vor respecta regimul de autoizolare cu o durată de 14 zile. Persoanele respective vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile, în locurile declarate. În cazul minorilor până la 14 ani, fişa epidemiologică şideclaraţia pe propria răspundere vor fi completate şi semnate de reprezentantul legal sau de însoţitor.
  5. Se stabilesc excepţii de la prevederile subpunctelor 3.3 şi 3.4 pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă:
   1. persoanele care deţin un act confirmativ de vaccinare anti-COVID-19, prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă. Dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
   2. copiii cu vârsta de până la6 ani;
   3. elevii/studenţiicu vârsta de până la 18 ani, care urmează să susţină examene, care merg la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/organizarea/desfaşurarea studiilor/participarea la concursuri sau olimpiade internaţionale, cu prezentarea documentelor confirmative, precum și însoțitorii acestora;
   4. minorii cu vârsta până la 18 ani însoțiți de persoane posesori ai unui act confirmativ de administrare a vaccinului anti-COVID-19 eliberat de instituțiile abilitate ungare, prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă. Excepția are la bază prevederile întelegerii convenite între Republica Moldova și Ungaria;
   5. conducătorii  auto  şi  personalul  de  deservire  a  vehiculelor  rutiere  de transport marfa  şi  a vehiculelor rutiere  de transport de persoane  contra cost care  au mai  mult  de  9  locuri  pe  scaune,  inclusiv  locul  conducătorului,  echipajele  şi personalul de deservire a aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire a garniturilor de tren. Această excepție va fi valabilă până la data de 1 august 2021;
   6. persoanele care călătoresc din motive imperative de  sănătate sau umanitare, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
   7. lucrătorii  transfrontalieri  care  intră în Republica  Moldova  din România sau  Ucraina,  precum  şi  cei  din  Republica Moldova  angajaţi  ai  agenţilor  economici din ţărilemenţionate,  care  fac dovada raporturilor contractuale  cu agenţii economici respectivi;
   8. posesorii  paşapoartelor  diplomatice,  de  serviciu,  oficiale  şi  speciale  şi altele  asimilate  acestora,  precum  şi  titularii  documentelor  de  călătorie  tip  Laissez- Passer  eliberate  de  OrganizaţiaNaţiunilor  Unite,  inclusiv membrii  familiilor personalului   misiunilor   diplomatice   şi   consulare   şiorganizaţiilor/misiunilor internaţionale   acreditate  în  Republica  Moldova,   şi/sau  personalul  implicat  în asigurarea ajutorului umanitar;
   9. persoanele în tranzit(care nu depășește 24 ore de la momentul înregistrării intrării în Republica Moldova), itinerarul tranzitării fiind stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;
   10. persoanele care sunt citate de instanţele de judecată/organele de drept din Republica Moldova, precum şireprezentanţii lor legali, fapt dovedit prin documente confirmative;
   11. persoanele care deţin un act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19, prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă. Actul confirmativ este valabil pe durataa 90 zile de la data efectuării investigației.
  6. Pentru persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi vin din ţările clasificate ca zonă roșie (inclusiv persoanele care au tranzitat țări clasificate ca zonă verde) vor respecta regimul de autoizolare cu o durată de 14 zile. Persoanele respective vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile, în locurile declarate. În cazul minorilor până la 14 ani, fişa epidemiologică şideclaraţia pe propria răspundere vor fi completate şi semnate de reprezentantul legal sau de însoţitor.
  7. Se stabilesc excepţii de la prevederile punctului 3.6 pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă:
   1. persoanele care deţin un act confirmativ de vaccinare anti-COVID-19, prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă. Dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
   2. copiii cu vârsta de până la 6 ani;
   3. copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al testului PCR COVID-19, efectuat cu cel mult 72 ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau cu cel mult 72 ore înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport proprii. Confirmarea trebuie să fie prezentată în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă;
   4. persoanele care deţin un act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19, prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă. Actul confirmativ este valabil pe durata a 90 zile de la data efectuării investigației.
   5. persoanele în tranzit (care nu depășește 24 ore de la momentul înregistrării intrării în Republica Moldova), itinerarul tranzitării fiind stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.
 
 1. Persoanele care se află în regim de autoizolare (carantină),indiferent de zona din care au sosit,pot întrerupe acest regim după a 7-a zi dacă efectuează un test PCR COVID-19, iar rezultatul acestuia este negativ.
 
 1. Conducătorii instituțiilor, întreprinderilor, organizațiilor, agențiilor și instituțiilor din subordine, indiferent de forma de proprietate, vor asiguraun mediu sigur de activitate la locul de muncă, precum șifacilitarea și încurajarea activă a personalului din subordine pentru vaccinarea împotriva COVID-19, ca unica măsură de sănătate publică pentru prevenirea și controlul infecției, în scopul atingerii către data de 01.09.2021 a unei rate de vaccinare în rândul angajaților de minimum 70%.
 
 1. Se admite desfășurarea evenimentelor festive cu caracter unic în cadrul unităților de alimentație publică, cu ocuparea a cel mult 50% din numărul de locuri în spațiile închise din cadrul unităților, prevăzut în Notificarea privind inițierea activității de comerț, cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19 și obligațiaorganizatorilor de a întocmi lista participanților, cu evidența epidemiologică, conform modelului stabilit (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, e-mail, adresa de domiciliu). Se recomandă desfășurarea evenimentelor în spații deschise.
 
 1. În interiorul unităților de alimentație publică de orice tip se va admite un număr limitat de persoane, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 m2 pentru fiecare persoană. Fluxul de persoane va fi dirijat astfel încât să se evite formarea aglomeraţiilor.
 
 1. Pe teritoriul zonelor de agrement se va admite un număr limitat de persoane, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 m2 pentru fiecare persoană. Fluxul de persoane va fi dirijat astfel încât să se evite formarea aglomeraţiilor.
 
 1. Este obligatorie purtarea măștilor de protecție în toate spațiile publice închise, în transportul public și la stațiile de așteptare, inclusiv în spațiile deschise unde nu este posibilă respectarea distanței fizice. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.
 
 1. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne vor asigura:
  1. intensificarea măsurilor de prevenire și control al infecției cu COVID-19 la punctele de trecere a frontierei;
  2. intensificarea măsurilor de control al infecției COVID-19 conform prevederilor hotărârilor Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publicăîn spațiile publice închise și deschise, în transportul public, în piețele agricole, centrele comerciale, zonele de agrement etc.;
  3. monitorizarea activă a persoanelor plasate în autoizolare, în  tratament la domiciliu și a contacților.
 
 1. Reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor vor asigura intensificarea măsurilor de control al infecției COVID-19 conform prevederilor hotărârilor Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publicăîn piețele agricole, centrele comerciale, zonele de agrement, unitățile HoReCa, întreprinderile de alimentație publică și comerț etc.
 
 1. Reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale vor asigura:
  1. intensificarea procesului de vaccinare anti-COVID-19;
  2. organizarea activităților de creștere a vigilenței lucrătorilor medicali privind răspândirea noilor tulpini ale virusului Sars-CoV-2 și monitorizarea activă a persoanelor aflate în autoizolare și a contacților;
  3. activitatea centrelor de vaccinare din cadrul instituțiilor medico-sanitare în zilele de odihnă, conform programului stabilit.
 
 1. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică:
  1. vor dispune facilitarea organizării procesului de vaccinare împotriva COVID-19 și se vor convoca cel puțin odată la 2 săptămâni pentru a discuta rezultatele și provocările procesului de vaccinare, cu identificarea și implementarea acțiunilor necesare;
  2. vor stabili obiectivul de acoperire vaccinală a 70% din populația eligibilă la nivelul fiecărui teritoriu administrativ până la 01.12.2021.
 
 1. Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţileadministraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.
 
 1. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor/dispoziţiilor aprobate, aducându-le în concordanţă cu hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.
 
 1. Se solicită reprezentanţilor mass-media să informeze publicul despre prevederile prezentei hotărâri și necesitatea respectării stricte a măsurilor restrictive și a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19.
 
 1. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi drept temei pentru tragerea la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.
 
 1. Prezenta hotărâre intră în vigoare la momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.
 
 
Președinte al Comisiei,
Prim-ministru interimar                                    Aureliu CIOCOI
 
Contrasemnează:
 
Vicepreședinte al Comisiei,
Secretar de stat al
Ministerul Sănătății,  Muncii
și Protecției Sociale                                            Igor CUROV
 
Secretar al Comisiei,
Director interimar
al Agenției Naționale
pentru Sănătate Publică                                    Vasile GUȘTIUC