• Tel/fax: 022-29-24-74 / 022-29-23-39
  • Audiență: Marți: 10:00 - 12:00 / Joi: 13:00 - 15:00
  • RU
  • RO
Întreprindera de Stat

Detașamentul de Paza Paramilitară

subordonat Agenției Proprietăți Publice

ANUNȚ


Întreprinderea de Stat 
Detașamentul de Paza Paramilitară”
a Agenției Proprietății Publice,
Guvernul Republicii Moldova
 
Angajează în serviciul de pază fizică

GARDIENI


      Cerințe față de candidați la încadrarea în activitatea  de pază: 
    – au împlinit vîrsta de 18 ani; 
    – sunt cetăţeni ai Republicii Moldova; 
    – au cel puțin studii gimnaziale;  
    – nu se află la evidenţă la medicul narcolog sau psihiatru (certificat);
    – nu au fost sancţionați pentru  contravenţii ce atentează la ordinea publică şi la securitatea publică (cazier contravențional eliberat de Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI);
    – nu au fost condamnați pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie, conform unei hotărîri judecătoreşti definitive (cazier judiciar eliberat de Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI).

Detalii la telefon:
067429393
067429395
067429399