• Tel/fax: 022-29-24-74 / 022-29-23-39
  • Audiență: Marți: 10:00 - 12:00 / Joi: 13:00 - 15:00
  • RU
  • RO
Întreprindera de Stat

Detașamentul de Paza Paramilitară

subordonat Agenția Proprietăți Publice

Ministrul TIC a reprezentat Moldova la Summit-ul mondial al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă de la Paris

Ministrul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor Vasile Botnari a participat la cea de a 4-a ediție a Summit-ului mondial al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă, care a avut loc în perioada 7-9 decembrie la Paris.

Evenimentul a fost organizat sub egida Președintelui Republicii Franceze, François Hollande și a reunit delegați din cca 70 de state. 

Guvernul Republicii Moldova a aderat la Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă (OGP) în aprilie 2012, având ca obiectiv de a-și completa agenda deja în curs de desfășurare pentru e-transformarea guvernării pe probleme specifice, cum ar fi transparența, accesul la informațiile din sectorul public, responsabilitatea, implicarea cetățenilor, combaterea corupției și furnizarea de servicii publice de înaltă calitate. 

De la momentul aderării la OGP, Guvernul Republicii Moldova a înregistrat progrese vizibile privind realizarea angajamentelor sale, fiind facilitat  procesul de eliberare a informațiilor din sectorul public pentru utilizatorii privați. Mai multe date au fost deja deschise publicului privind cheltuielile publice, sănătate, economie, cadastrul, precum și cu privire la "declarațiile de venit al funcționarilor publici”.

De asemenea, au fost realizate progrese semnificative în furnizarea serviciilor publice electronice pentru cetățeni și sectorul privat, cum ar fi e-licențiere, e-raportare, semnătura mobilă, precum și plata on-line pentru serviciile publice. Livrarea de servicii electronice și solicitarea lor înaltă de către beneficiari contribuie la combaterea corupției în sectorul public, precum și reducerea costurilor asociate cu modul tradițional de livrare a serviciilor publice.