• Tel/fax: 022-29-24-74 / 022-29-23-39
  • Audiență: Marți: 10:00 - 12:00 / Joi: 13:00 - 15:00
  • RU
  • RO
Întreprindera de Stat

Detașamentul de Paza Paramilitară

subordonat Agenția Proprietăți Publice

Republica Moldova, printre țările cu cea mai mare viteză la Internet în bandă largă

În perioada 21-23 noiembrie 2016, în or. Gaborone, Botswana se desfăşoară lucrările celui de al XIV-a Simpozion Mondial cu privire la Indicatorii de dezvoltare a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor WTIS-2016, organizat de către Uniunea Internaţională în Telecomunicaţii (UIT) şi găzduit de Guvernul Botswanei.

În cadrul Simpozionului WTIS-2016, Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor a lansat Raportul anual cu privire la monitorizarea evoluţiei societăţii informaţionale la nivel mondial „Measuring the Information Society 2016”. Raportul oferă o evaluare obiectivă a performanţelor atinse în dezvoltarea societăţii informaţionale şi a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor la nivel global,  bazată pe indicatori şi criterii de referinţă cantitativi. 

Elementul principal al Raportului este Indicele de Dezvoltare TIC (IDI-2016), care clasează performanţele a 175 state membre ale UIT în ceea ce priveşte infrastructura TIC, utilizarea şi abilităţi în domeniul TIC. 

La nivel mondial, Republica Moldova este situată în categoria ţărilor cu nivel mediu de dezvoltare TIC şi s-a plasat pe locul 68 din 175 de state acumulând 5,75 puncte ale Indicelui IDI, astfel depăşind cu 0,81 puncte media mondială. 

La nivel european, persistă decalajul faţă de media europeană, atestând tendinţa de apropiere de statul vecin România (poziţia 60) dar şi o depăşire a Ucrainei (poziţia 76). 

La nivel regional, cele mai mari viteze Internet în bandă largă, sunt oferite în Republica Moldova, Georgia și Federația Rusă. Numărul conexiunilor la Internet în bandă largă în reţele fixe crește constant în ultimii ani, iar la sfârșitul anului 2015, rata de penetrare a fost de aproximativ 15 la sută în Republica Moldova și Georgia, iar în Federația Rusă - 19 la sută. 

Rezultatele Indicelui IDI-2016 arată, că valorile indicelui au crescut aproape în toate ţările, atenționând totodată asupra faptului că nivelul de dezvoltare TIC în lume variază imens de la 1,07 în Nigeria la un nivel record de 8,84 în Coreea.

Europa continuă să conducă calea în dezvoltare a TIC. Ea a avut cea mai mare valoare medie a IDI între regiuni ale lumii (7,35). Țările din Europa, în general, au liberalizat piețele de comunicații cu un nivel ridicat de acces, utilizare și competențe TIC.

La nivel mondial rata de acoperire a rețelelor de telefonie mobilă în bandă largă constituie - 84% din populația lumii, iar nivelul de penetrare a utilizator Internet este de 47,1%. 

Lideri în top 10 sunt: Coreea, de Islanda, Danemarca, Elveția, Marea Britanie, Hong Kong, China, Suedia, Olanda, Norvegia, Japonia și Luxemburgul. 

Indicele Dezvoltării TIC a fost introdus de către Uniunea  Internaţională de Telecomunicaţii (UIT) în martie 2009, cu scopul de a compara nivelul de dezvoltare şi a evoluţiei în timp a tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor, luând în considerare situaţiile atât a ţărilor dezvoltate cât şi a ţărilor în curs de dezvoltare a SI. Indicele IDI este alcătuit din 11 indicatori, grupaţi în 3 sub-indici: Utilizarea TIC, Accesul şi Competenţele TIC.