• Tel/fax: 022-29-24-74 / 022-29-23-39
 • Audiență: Marți: 10:00 - 12:00 / Joi: 13:00 - 15:00
 • RU
 • RO
Întreprindera de Stat

Detașamentul de Paza Paramilitară

subordonat Agenției Proprietăți Publice

plan

                                                                                                             
                                                                                                                     APROBAT
                                                                                                                                                                 Prin decizia Consiliului de administrație
al Î.S.„Detașamentul de Pază Paramilitară”
Proces-verbal nr.  2   din  29    martie 2022
 
Planul
de achiziții a bunurilor, lucrărilor și serviciilor pentru anul 2022
în cadrul Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
 
I. Bunuri, servicii și lucrări pentru necesitățile întreprinderii
Nr d/r Expunerea obiectului de
achiziție
Suma estimate,planificata
inclusiv TVA
(mii lei)
Suma estimate,planificata
 fără TVA
(mii lei)
Procedura de achiziție aplicabila Perioada desfășurării procedurii de achiziție publica
 1.  
Achiziționarea îmbrăcămintei de serviciu 84,0 70,0 Concurs prin cererea ofertelor de preț I semestru
 1.  
Achiziționarea încălțămintei de serviciu 20,6 17,2 Contract servicii valoare mica I semestru
 1.  
Achiziționarea combustibilului 125,0 104,2 Licitație publică Aprilie
 1.  
Achiziționarea serviciilor de reparație auto 24,0 20,0 Contract servicii valoare mica Ianuarie
 1.  
Achiziționarea pieselor de schimb auto 12,0 10,0 Contract servicii valoare mica Ianuarie
 1.  
Achiziționarea serviciilor bancare 1,2 1,0 Concurs prin cererea ofertelor de preț Ianuarie
 1.  
Achiziționarea rechizitelor de birou 14,4 12,0 Contract valoare mica Ianuarie
 1.  
Achiziționarea formularelor de serviciu 3,6 3,0 Contract valoare mica La necesitate
 1.  
Achiziționarea serviciilor de asigurare obligatorie a automobilelor 7,0 5,8 Contract valoare mica Mai
Decembrie
 1.  
Achiziționarea serviciilor de programare 1C 12,0 10,0 Contract servicii valoare mica Februarie
 1.  
Achiziționarea mărfurilor de uz gospodăresc 36,0 30,0 Contract servicii valoare mica La necesitate
 1.  
Achiziționarea serviciilor medicale (narcolog) - - Achiziție dintr-o singura sursa  
La necesitate
 1.  
Achiziționarea serviciilor la cursuri de securitate a muncii - - Contract valoare mica Mai
 1.  
Achiziționarea serviciilor de recepționare, expediere a corespondenței poștale 3,6 3,0 Contract valoare mica Februarie
 1.  
Servicii spălătorie auto 7,2 6,0 Contract valoare mica Ianuarie
 1.  
Achiziționarea serviciilor CEM 4,8 4,0 Contract valoare mica Septembrie
 1.  
Achiziționarea serviciilor de pază tehnică 21,0 17,5 Contract valoare mica Ianurie
 1.  
Achiziționarea serviciilor de reîncărcare a cartușelor pentru imprimante 2,4 2,0 Contract valoare mica Ianuarie
 1.  
Achiziționarea apei potabile îmbuteliate 3,4 2,8 Contract valoare mica Ianuarie
 1.  
Achiziționarea anvelopelor și acumulatoarelor - - Contract valoare mica I semestru
 1.  
Achiziționarea lucrărilor de reparație - - Contract valoare mica La necesitate
 1.  
Achiziționarea serviciilor de Certificare ISO-9001 13,2 11,0 Contract servicii valoare mica Noiembrie
 1.  
Locațiunea – 12 luni 409,4 341,2 Contract servicii valoare mica decembrie
 1.  
Achiziționarea tehnicii de calcul 8,4 7,0 Contract servicii valoare mica I semestru
 1.  
Servicii de audit 36,0 30,0 Contract servicii valoare mica I semestru
II. Servicii comunale
 
Nr d/r Expunerea obiectului de
achiziție
Suma estimate,planificata
Inclusiv TVA
(mii lei)
Suma estimate,planificata
 fără TVA
(mii lei)
Procedura de achiziție aplicabila Perioada desfasurarii procedurii de achizitie publica
 1.  
Achiziționarea agent termic 14,4 12,0 Achiziție dintr-o singura sursa Ianuarie
 1.  
Achiziționarea energiei electrice 18,0 15,0 Achiziție dintr-o singura sursa Ianuarie
 1.  
Achiziționarea serviciilor salubrizare - - Achiziție dintr-o singura sursa Ianuarie
 1.  
Achiziția serviciilor de  apa potabilă 2,4 2,0 Achiziție dintr-o singura sursa Ianuarie
 1.  
Achiziționarea serviciilor telefonie fixa 2,8 2,3 Achiziție dintr-o singura sursa Ianuarie
 1.  
Achiziționarea serviciilor telefonie mobile,internet 24,0 20,0 Achiziție dintr-o singura sursa Ianuarie
,