• Tel/fax: 022-29-24-74 / 022-29-23-39
 • Audiență: Marți: 10:00 - 12:00 / Joi: 13:00 - 15:00
 • RU
 • RO
Întreprindera de Stat

Detașamentul de Paza Paramilitară

subordonat Agenția Proprietăți Publice

plan


APROBAT
                                                                                                                                                                 Prin decizia Consiliului de administrație
al Î.S.„Detașamentul de Pază Paramilitară”
Proces-verbal nr. 1 din  07 februarie 2020
 
Planul
de achiziții a bunurilor, lucrărilor și serviciilor pentru anul 2020
în cadrul Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”
 
 Bunuri, servicii și lucrări pentru necesitățile întreprinderii
Nr d/r Expunerea obiectului de
achiziție
Suma estimate,planificata
Inclusiv TVA
(mii lei)
Suma estimate,planificata
 fără TVA
(mii lei)
Procedura de achiziție aplicabila Perioada desfășurării procedurii de achiziție publica
 1.  
Achiziționarea îmbrăcămintei de serviciu 384,0 320,0 Concurs prin cererea ofertelor de preț Februarie
 1.  
Achiziționarea încălțămintei de serviciu 72,0 60,0 Contract servicii valoare mica I semestru
 1.  
Achiziționarea combustibilului 204,0 170,0 Licitație publică Aprilie
 1.  
Achiziționarea serviciilor de reparație auto 36,0 30,0 Contract servicii valoare mica Ianuarie
 1.  
Achiziționarea pieselor de schimb auto 24,0 20,0 Contract servicii valoare mica Ianuarie
 1.  
Achiziționarea serviciilor bancare 7,2 6,0 Concurs prin cererea ofertelor de preț Ianuarie
 1.  
Achiziționarea rechizitelor de birou 9,0 7,5 Contract valoare mica Ianuarie
 1.  
Achiziționarea formularelor de serviciu 9,0 7,5 Contract valoare mica La necesitate
 1.  
Achiziționarea serviciilor de asigurare obligatorie a automobilelor 8,4 7,0 Contract valoare mica Mai
Decembrie
 1.  
Achiziționarea serviciilor de programare 1C 15,6 13,0 Contract servicii valoare mica Februarie
 1.  
Achiziționarea mărfurilor de uz gospodăresc 2,4 2,0 Contract servicii valoare mica La necesitate
 1.  
Achiziționarea serviciilor medicale (narcolog) 2,4 2,0 Achizitie dintr-o singura sursa  
La necesitate
 1.  
Achiziționarea serviciilor la cursuri de securitate a muncii 12,0 10,0 Contract valoare mica Mai
 1.  
Achiziționarea serviciilor de recepționare, expediere a corespondenței poștale 2,4 2,0 Contract valoare mica Februarie
 1.  
Servicii spălătorie auto 6,5 5,4 Contract valoare mica Ianuarie
 1.  
Achiziționarea serviciilor CEM 4,3 3,6 Contract valoare mica Septembrie
 1.  
Achiziționarea serviciilor de pază tehnică 50,4 42,0 Contract valoare mica Ianurie
 1.  
Achiziționarea serviciilor de reîncărcare a cartușelor pentru imprimante 2,4 2,0 Contract valoare mica Ianuarie
 1.  
Achiziționarea apei potabile îmbuteliate 6,0 5,0 Contract valoare mica Ianuarie
 1.  
Achiziționarea anvelopelor și acumulatoarelor 9,6 8,0 Contract valoare mica I semestru
 1.  
Achiziționarea lucrărilor de reparație 6,0 5,0 Contract valoare mica La necesitate
 1.  
Achiziționarea serviciilor de Certificare ISO-9001 13,2 11,0 Contract servicii valoare mica Noiembrie
 1.  
Locațiunea și paza fizică 392,2 326,9 Contract servicii valoare mica decembrie
 1.  
Achiziționarea tehnicii de calcul 12,0 10,0 Contract servicii valoare mica I semestru