• Tel/fax: 022-29-24-74 / 022-29-23-39
  • Audiență: Marți: 10:00 - 12:00 / Joi: 13:00 - 15:00
  • RU
  • RO
Întreprindera de Stat

Detașamentul de Paza Paramilitară

subordonat Agenția Proprietăți Publice

Despre noi

Întreprinderea de Stat „Detașamentul de Pază Paramilitară” (Î.S. „DPP”) este una din Întreprinderile subordonate ale Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, creată pentru exercitarea pazei fizice la obiecte.