• Tel/fax: 022-29-24-74 / 022-29-23-39
  • Audiență: Marți: 10:00 - 12:00 / Joi: 13:00 - 15:00
  • RU
  • RO
Întreprindera de Stat

Detașamentul de Paza Paramilitară

subordonat Agenția Proprietăți Publice

Informație generală

Întreprinderea de Stat „Detașamentul de Pază Paramilitară” (Î.S. „DPP”) este una din Întreprinderile subordonate ale Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, creată pentru exercitarea pazei fizice la obiecte.

CONDUCEREA Î.S. «Detașamentul de Pază Paramilitară»:

Vladimir ZMUNCILĂ
administrator al întreprinderii, tel. +373 22 29-24-74;

Mariana Godiac
contabil-șef, tel. +373 22 29-23-76;

Trofim Balan
șeful Serviciului Pregătire Profesională și Control, tel. 067429393