• Tel/fax: 022-29-24-74 / 022-29-23-39
  • Audiență: Marți: 10:00 - 12:00 / Joi: 13:00 - 15:00
  • RU
  • RO
Întreprindera de Stat

Detașamentul de Paza Paramilitară

subordonat Agenția Proprietăți Publice

Paza fizică

În dependență de complexitatea obiectelor preluate pentru pază, Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară” a elaborat criterii de clasificare a obiectelor păzite în III categorii. Categoriile obiectelor sunt introduse pentru a fi determinat prețul pentru serviciul prestat. Iar prețul pentru paza obiectelor ce se regăsesc în categoriile descrise mai jos, variază în dependență de categorie.

CRITERIILE
de clasificare a posturilor ce urmează a fi preluate pentru pază
1. Pentru obiectele de categoria I
1. Obiectele aflate în centrul orașelor Chișinău, Bălți, Orhei, Cahul și Ungheni, amplasate în loc cu aglomerație mare de populație.
2. Obiecte la care activează un număr mare de colaboratori (de la 30 angajați).
3. Regim intens de trecere la obiect a colaboratorilor, vizitatorilor (flux mare de persoane).
4. Obiecte de o însemnătate deosebită, obiecte mari amplasate pe o suprafață mare de teritoriu.
5. Săli comerciale centrale cu deservirea zilnică a unui număr foarte mare de clientelă, unde se adună sume mari de bani.
6. Aflarea pe teritoriul obiectului a valorilor materiale de sume foarte mari, depozite centrale, orășănești.
7. Obiect de preț deosebit, aflat în pădure, îndepărtat de localitate cu un teritoriu imens.
8. Calificarea înaltă a efectivului ce efectuează serviciul pază.
2. Pentru obiectele de categoria II
1. Obiecte de însemnătate ramurală amplasate în centre raionale.
2. Obiecte în granițele cărora se află centre comerciale.
3. Obiecte la care activează un număr mediu de colaboratori (10-30 angajați).
4. Zilnic se efectuează primirea vizitatorilor de către angajații obiectelor păzite.
5. Intrarea și ieșirea zilnică a unităților de transport, parcarea unităților de transport.
6. Scoaterea / introducerea zilnică a valorilor materiale.
7. Clasificarea efectivului de pază este mediu.
8. Obiecte unde gardienii sunt antrenați în procesul de pază nocturn a obiectelor păzite.
3. Pentru obiectele de categoria III
1. Obiecte mici.
2. Centre comerciale cu activitate în timp de zi, cu in flux mediu și mic de clienți.
3. Depozite cu valori materiale de o însemnătate raională.
4. Obiecte cu număr mic de colaboratori, cu regim de pază timp de noapte.
5. Obiecte cu suprafață mică a teritoriului.
6. Obiecte cu regim redus de activitate.
7. Obiecte cu un număr redus a locurilor vulnerabile la obiectul respectiv.