• Tel/fax: 022-29-24-74 / 022-29-23-39
  • Audiență: Marți: 10:00 - 12:00 / Joi: 13:00 - 15:00
  • RU
  • RO
Întreprindera de Stat

Detașamentul de Paza Paramilitară

subordonat Agenția Proprietăți Publice

Plan de achiziții

Planul

de achiziții a mărfurilor, lucrărilor și serviciilor pe anul 2014 de către Î.S. “Detașamentul de Pază Paramilitară”

Nr d/r Expunerea obiectului de achizitie Suma estimatăInclusiv TVA(mii lei) Suma estimată fara TVA(mii lei) Procedura de achizitie aplicabilă Perioada desfasurarii procedurii de achizitie publică
1. Achiziționarea îmbracămintei și încălțămintei

300.00

250.00

Achizitie dintr-o singura sursa Martie
2. Achizitionarea combustibilului

348.0

290.0

Licitație publică Martie
3. Achiziționarea gazului lichifiat

34.6

32.0

 

Achizitie dintr-o singura sursa Ianuarie
4. Achiziționarea energiei electrice

48.0

40.0

Achizitie dintr-o singura sursa Ianuarie
5. Achizitionarea serviciilor solubrizare

2.4

2.0

Achizitie dintr-o singura sursa Ianuarie
6. Achizitia serviciilor de  apa potabilă

3.6

3.0

Achizitie dintr-o singura sursa Ianuarie
7. Achizitionarea serviciilor de reparație auto

43.2

36.0

Achizitie  prin cererea ofertelor de preţuri Ianuarie
8. Achizitionarea pieselor de schimb auto

52.8

44.0

Achizitie  prin cererea ofertelor de preţuri Ianuarie
9. Achizitionarea serviciilor telefonie fixa

7,2

6

Achizitie dintr-o singura sursa Ianuarie
10. Achizitionarea serviciilor telefonie mobile,internet

25.2

21.0

Achizitie dintr-o singura sursa Ianuarie
11. Achizitionarea serviciilor bancare

105.0

105.0

Achizitie dintr-o singura sursa Ianuarie
12. Achizitionarea rechizitelor de birou

8,4

7,0

 

Contract valoare mica MartieIulie
13. Achizitionarea formularelor de serviciu

12,0

10,0

Achizitie  prin cererea ofertelor de preţuri Noiembrie
14. Achizitionarea serviciilor de asigurare obligatorie a automobilelor

14.4

12.0

Achizitie  prin cererea ofertelor de preţuri Mai
15. Achizitionarea serviciilor de programare

7,8

6.5

Contract servicii valoare mica Martie
16. Achizitionarea cartușelorpentru imprimante

2,4

2,0

Contract servicii valoare mica Ianuarie
17. Achizitionare  serviciilor pentru permis arme

25.1

25.1

Achizitie dintro singura sursa Ianuarie
18. Achizitionarea serviciilor la cursuri de pregatire Dinamo

42.6

35.5

Achizitie dintr-o singura sursa Ianuarie
19. Achizitionarea serviciilor medicale

35.9

35.9

Achizitie dintr-o singura sursa Ianuarie
20. Achizitionarea serviciilor in cadrul Academiei de politie

21.3

21.3

Achizitie dintr-o singura sursa Ianuarie
21. Achizitionarea serviciilor de reparatia a cladirii

120.00

100.00

Achizitie  prin cererea ofertelor de preţuri Mai
22. Achizitionarea edițiilor periodice

3,2

3,2

Achizitie dintr-o singura sursa Ianuarie
23. Achiziționarea bunurilor casnice

15,6

13

Achizitie  prin cererea ofertelor de preţuri Mai
24. Achiziționarea simbolurilor de stat(drapele, steme)

2,0

2,0

Contract valoare mica Mai
25. Achiziționarea bunurilor farmaceutice

6

5

Contract valoare mica Aprilie