• Tel/fax: 022-29-24-74 / 022-29-23-39
  • Audiență: Marți: 10:00 - 12:00 / Joi: 13:00 - 15:00
  • RU
  • RO
Întreprindera de Stat

Detașamentul de Paza Paramilitară

subordonat Agenției Proprietăți Publice

Despre noi

Întreprinderea de Stat „Detașamentul de Pază Paramilitară” (Î.S. „DPP”) este una din Întreprinderile subordonat Agenția Proprietăți Publice, creată pentru exercitarea pazei fizice la obiecte.