• Tel/fax: 022-29-24-74 / 022-29-23-39
 • Audiență: Marți: 10:00 - 12:00 / Joi: 13:00 - 15:00
 • RU
 • RO
Întreprindera de Stat

Detașamentul de Paza Paramilitară

subordonat Agenția Proprietăți Publice

Invitatie procedura de achizitii

Invitaţie
pentru participare la procedura de achiziţionare a produselor petroliere
 
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară” aduce la cunoştinţă că pe 27.05.2020 la ora 11:00, organizează procedura de achiziţionare a produselor petroliere.
În scopul achiziţionării produselor petroliere conform necesităţilor Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”  (în continuare Cumpărător) pentru anul de activitate 2020, este alocată suma necesară din sursele proprii.
Cu respectarea prevederilor legale în vigoare, a Regulamentului cu privire la procedura de realizare a achiziţiilor de bunuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile Întreprinderii de Stat „Detașamentul de Pază Paramilitară”se invită persoanele interesate, care pot satisface necesităţile Cumpărătorului.
Oferta (prezentată în plic, sigilată şi ştampilată) urmează a fi expediată pe adresa str. Colina Pușkin 19/1, pînă la 27.05.2020 la ora 11:00.
Toate ofertele depuse pînă la termenul limită vor fi deschise în prezenţa grupului de lucru şi reprezentanţilor operatorilor economici, participanți la procedura de achiziție pe 27.05.2020 la ora 11:00, la sediul Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”, str. Colina Pușkin 19/1.
Informaţii suplimentare la tel: 022-29-24-74, 067429391
 
DOCUMENTAȚIA DE CONCURS
privind achiziționarea produselor petroliere
 1. Denumirea și adresa Beneficiarului:
Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”, MD 2005, mun. Chișinău,
str. Colina Pușkin 19/1
 1. Denumirea și adresa organizatorului concursului:
Grupul de lucru pentru achiziții de bunuri, lucrări și servicii,
 tel.022-29-24-74, e-mail info@dpp.md, MD 2005,
 mun. Chișinău, str. Colina Pușkin 19/1
 1. Tipul concursului:
Achiziție publică de valoare mica
 1. Ofertele se recepționează de Beneficiar:
Pînă la 27.05.2020 la ora 11:00, prin cancelarie, în plic sigilat cu mențiunea CONFIDENȚIAL, avînd ca destinatar- Grupul de lucru pentru achiziții al Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”.
Valabilitatea ofertei 30 zile calendaristice.
 1. Data și ora deschiderii ofertelor:
27.05.2020 la ora 11.00
 1. Cerințele față de participantul la concurs:
Persoana juridică, rezident al RM
 1. Termenul de încheiere a contractului cu cîștigătorul:
Pînă la 30 de zile calendaristice după stabilirea Ofertantului cîștigător
 1. Actele și informații de calificare ale participantului:
 1. Oferta în original confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului
 2. Extras din Registrul Persoanelor Juridice (copie);
 3. Certificat de înregistrare a subiectului impunerii la TVA (copie),
 4. Licenţa pentru activitatea în domeniul respectiv (copie);
 5. Certificat de conformitate pentru produsul solicitat (copie);
 6. Lista stațiilor de alimentare cu produse petroliere pe întreg teritoriu Republicii Moldova (original)
 7. Alte acte la solicitarea beneficiarului;
 
Criterii de calificare privind achiziționarea produselor petroliere
 
 1. Prețul produsului petrolier la zi și posibilitatea acordării reducerilor;
 2. Cantitatea de produse petroliere estimată:
AI 95- 10 000 litri;
 1. Calitatea produselor petroliere;
 2. Deservirea cu card;
 3. Lista stațiilor de alimentare cu produse petroliere pe întreg teritoriu Republicii Moldova (gradul maxim de acoperire teritorială).