• Tel/fax: 022-29-24-74 / 022-29-23-39
 • Audiență: Marți: 10:00 - 12:00 / Joi: 13:00 - 15:00
 • RU
 • RO
Întreprindera de Stat

Detașamentul de Paza Paramilitară

subordonat Agenția Proprietăți Publice

Anunțuri de intenție

INVITAȚIE
de participare la concurs prin cererea ofertelor de prețuri privind achiziția uniformelor de serviciu necesare pentru buna funcționare a Î.S.Detașamentul de Pază Paramilitară”
Î.S.Detașamentul de Pază Paramilitară MD 2005,mun.Chișinău, str. Colina Pușkin 19/1, cod fiscal 1003600104867, BC Moldinconbank S.A., Telecomtrans MICB, cod bancar MOLDMD2X332, IBAN:MD62ML000000022515320082, organizează licitație publică privind achiziția uniformei de serviciu(încălțăminte):
 
Denumirea articolului Descrierea Unitatea de măsură
Papuci pentru sezonul rece Piele naturală+ blană nu mai putin de 12 mm(h), culoarea neagră, îmblăniți, talpa din polimer, încleiată și cusută, talpă interioară de bază impermiabilă perechi
 
1.Finanțarea achiziției este asigurată din sursele proprii ale întreprinderii, volumul achizițiilor fiind planificat în sumă de 108 000,0 lei inclusiv TVA.
2.Termenul limită de depunere a ofertelor (data /ora): 25.09.2018, ora 10.00.
3.Termenul de deschidere a ofertelor (data/ora): 25.09.2018, ora 11.00.
4.Valuta-lei moldovenești.
5.Modul de achitare -30% în avans și 70% în termen de 10 zile lucrătoare după recepționarea mărfii și semnarea Facturii fiscale, prin transfer bancar.
6.Modul de achiziționare: pe parcursul anului, în tranșe, la comanda Cumpărătorului.
7.Modul de livrare-cu transportul Vînzătorului la sediul Cumpărătorului.
8. Criteriile de evaluare a ofertelor:
a) cel mai mic preț (inclusiv TVA)
b) cel mai mic termen de livrare
9. Documente de calificare ale operatorilor economici:
 1. Certificat de înregistrare- copie autentificată
 2. Extrasul din registrul persoanelor juridice eliberat de Î.S. ”Camera Înregistrării de Stat;
 3. Ultimul raport privind starea financiară a companiei ofertante;
 4. Licență/autorizație, certificat sau alte act, care confirmă dreptul pentru activitatea efectuată-copie autentificată
 5. Oferta (care va include prețul pentru fiecare articol, prezența pe piață, experiența de lucru, termenul de livrare)-original, semnată și ștampilată.
 6. Certificat de conformitate GOST 28507-99
 7. Prezentarea monstrelor ale articolelor din piele și tălpilor pentru fiecare model va constitui un avantaj.
10. Ofertele urmează a fi completate în limba de stat, în plicuri sigilate și ștamilate și se vor depune la sediul Î.S.Detașamentul de Pază Paramilitară MD 2005,mun.Chișinău, str. Colina Pușkin 19/1.
Număr de telefon pentru date suplimentare: persoana de contact: Balan Trofim, tel. 067429393.

 
Invitaţie
la concurs prin cererea ofertelor de prețuri
pentru achiziţionarea serviciilor financiare
 
Denumirea autorităţii contractante :Întreprinderea de Stat Detașamentul de Pază Paramilitară
Sediul autorităţii contractante (adresa depunerii ofertelor şi desfăşurării concursului: MD2005, str.Colina Pușkin 19/1, mun. Chișinău.
 
Numărul de telefon şi persoana de contact: președintele grupului de lucru Grigor Elena, tel. 067429392, 022 292376
Obiectul achiziţiei achiziționarea serviciilor financiare în conformitate cu necesitățile Î.S. “Detașamentul de Pază Paramilitară”.
 
Cerinţele faţă de serviciile financiare solicitate

Nr.
d/o
Tipul serviciilor Cerinţe Perioada Criterii de evaluare
 1.  
 Deschiderea conturilor Mărimea comisionului 2 ani Cel mai mic preț
 1.  
 Închiderea conturilor Mărimea comisionului 2 ani Cel mai mic preț
 1.  
 Executarea ordinelor de plată în valută națională Mărimea comisionului 2 ani Cel mai mic preț
 1.  
 Deservirea contului (MDL) Mărimea comisionului 2 ani Cel mai mic preț
 1.  
 Deservirea proiectului salarial al angajaților Mărimea comisionului 2 ani Cel mai mic preț
 1.  
Eliberarea mijlocelor bănești din conturi Mărimea comisionului 2 ani Cel mai mic preț
 1.  
Dobînda la soldul contului în MDL Rata dobînzii 2 ani Cel mai mare preț
 
 
Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora) 5 iulie 2018, ora 14.00 
Data/ora desfăşurării concursului: 5 iulie 2018, ora 15.00 
Criteriile de evaluare a ofertelor (valoarea relativă a cerinţelor care vor fi luate în considerare pe lîngă preţul propus, cu indicarea – pe poziţii, pe loturi, pe lista întreagă)
La desemnarea cîștigătorului se va lua în considerație indicatorii activității economico-financiare a băncii, inclusiv:
 1. Capitalul normativ total;
 2. Suficienţa capitalului ponderat la risc ( >  16 %) ;
 3. Principiul I – Lichiditatea pe termen lung  ( <  1) ;
 4. Principiul II – Liciditatea curentă  ( > 20%);
Evaluarea ofertelor se va efectua pe lista întreagă a indicatorilor evaluaţi.
Termenul şi condiţiile de prestare a serviciilor financiare: doi ani din momentul încheierii contractului
Valuta şi modul de achitare MDL, prin transfer la contul prestatorului
Termenul de valabilitate a ofertelor 30 zile 
Documentele de calificare ale operatorilor economici:
1) informaţia privind denumirea, adresa juridică, datele de contact ale ofertantului;
2) extrasul din Registrul de stat;
3) copia licenţei eliberată de către Banca Naţională a Moldovei;

4) împuternicirea de a încheia contractul de achiziţii.

Invitaţie la licitaţie
pentru achiziţionarea produselor  petroliere
 

      Î.S.Detașamentul de Pază Paramilitară vă aduce la cunoştinţă că pe data de 27.04.2018 la ora 11.30, va avea loc licitaţia nr. 02 pentru achiziţionarea produselor  petroliere.
    În scopul achiziţionării produselor  petroliere conform necesităţilor Î.S.Detașamentul de Pază Paramilitară (în continuare Cumpărător) pentru anul de activitate 2018, este alocată suma necesară din sursele proprii.
Cu respectarea prevederilor legale în vigoare, a Regulamentului cu privire la procedura de realizare a achiziţiilor de bunuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile Întreprinderii de Stat Detașamentul de Pază Paramilitară”se invită persoanele interesate, care pot satisface necesităţile Cumpărătorului.
     Oferta (prezentată în plic, sigilată şi ştampilată) urmează a fi expediată pe adresa str. Colina Pușkin 19/1, în anticamera întreprinderii pînă la data  de 27.02.2017 la ora 11.30.
   Toate ofertele depuse pînă la termenul limită vor fi deschise în prezenţa grupului de lucru şi reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie pe data 27.04.2018 la ora 11.30 ora locală, la sediul Î.S.Detașamentul de Pază Paramilitară, str. Colina Pușkin 19/1.
      Informaţii suplimentare la tel: 022-29-24-74, 067429393
 
DOCUMENTAȚIA DE CONCURS
privind achiziționarea produselor petroliere
 1. Denumirea și adresa Beneficiarului:
Î.S.Detașamentul de Pază Paramilitară, MD 2005,mun.Chișinău, str. Colina Pușkin 19/1
 1. Denumirea și adresa organizatorului concursului:
Grupul de lucru pentru achiziții de bunuri, lucrări și servicii, tel.022-29-24-74, e-mail info@dpp.md, MD 2005, mun.Chișinău, str. Colina Pușkin 19/1
 1. Tipul concursului:
 Licitație
 1. Ofertele se recepționează de Beneficiar:
Pînă la data de 27.04.2018 la ora 11.30, prin cancelarie, în plic sigilat cu mențiunea CONFIDENȚIAL, avînd ca destinatar- Grupul de lucru pentru achiziții al Î.S.Detașamentul de Pază Paramilitară. Valabilitatea ofertei 30 zile calendaristice.
 1. Data și ora deschiderii ofertelor:
27.04.2018 la ora 11.30
 1. Cerințele față de participantul la concurs:
Persoana juridică, rezident al RM
 1. Termenul de încheiere a contractului cu cîștigătorul:
Pînă la 30 de zile calendaristice după stabilirea Ofertantului cîștigător
 1. Actele și informații de calificare ale participantului:
 1. Oferta în original confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului
 2. Extras din Registrul Persoanelor Juridice (copie);
 3. Certificat de înregistrare a subiectului impunerii la TVA(copie),
 4. Licenţa pentru activitatea în domeniul respectiv(copie);
 5. Certificat de conformitate pentru produsul solicitat(copie);
 6. Lista stațiilor de alimentare cu produse petroliere pe întreg teritoriu Republicii Moldova (original)
 7. Alte acte la solicitarea beneficiarului;
 
 

Criterii de calificare privind achiziționarea produselor petroliere
 
 1. Prețul produsului petrolier la zi și posibilitatea acordării reducerilor
 2. Cantitatea de produse petroliere anuală estimată:
              Ai95-18 000 litri;
 1. Calitatea produselor petroliere;
 2. Deservirea cu card;
 3. Lista stațiilor de alimentare cu produse petroliere pe întreg teritoriu Republicii Moldova (gradul maxim de acoperire teritorială).
 
 
INVITAȚIE
de participare la licitație publică privind achiziția uniformelor de serviciu necesare pentru buna funcționare a Î.S.Detașamentul de Pază Paramilitară
 
 
Î.S.Detașamentul de Pază Paramilitară MD 2005,mun.Chișinău, str. Colina Pușkin 19/1, cod fiscal 1003600104867, BC Moldinconbank S.A., Telecomtrans MICB, cod bancar MOLDMD2X332, IBAN:MD62ML000000022515320082, organizează licitație publică privind achiziția uniformei de serviciu (îmbrăcăminte):
 

Denumirea articolului Modelul solicitat
cu caracteristicile tehnice de rigoare
Unitatea de măsură
Scurtă cu dosală Va fi confecţionată din ţesătură  Oxford 19-0415  de culoare verde  în amestec (compoziţia poliester – 100% 200gr/m2 ) Scurta de iarnă cu guler detaşabil din blană artificială de culoare neagră, cu căptuşeală matlasată şi cu dublură din sintipon si vatelină. Pe linia cordonului dublura are un accesoriu cu seret pentru ajustarea ei pe corp. Gulerul  este  răsfrînt, prevăzut la cusătura de montare cu 5 nasturi, pentru ataşarea gulerului Spatele este executat din o părţi: pe piept şi în partea de sus doua buzunare cu fermuar,  partea de jos pe lateral sînt executate buzunare interioare cu fentă. Buzunarele de jos au căptuşeală tighelită în scop ornamental. Scurta se încheie la 6 butoniere si fermuar. Nasturele în partea superioară a confecţiei este din plastic. Mînecile sînt clasice, au două cusături. La distanţa de 7 cm de la cusătura de montare a mînecii stîngi se aplică ecusonul de mînecă. Pe căptuşeală, în partea de jos, sînt fixaţi doi nasturi de rezervă, unul mare şi unul mic.
 
bucată
Costum de serviciu Este compus din scurtă şi pantaloni din ţesătură  Z-008 culoarea 19-4914, de culoare verde (compoziţia: bumbac – 37%, poliester – 63%)
Scurta   se încheie la mijlocul feţei cu fermoar fie nasturi comform cererii Beneficiarului. Are guler răsfrînt, cu stei şi colţuri ascuţite. Feţele sînt prevăzute cu plătci şi buzunare interioare cu laist, aplicate clape în partea superioară. Clapele se închid cu nasturi. În partea laterală a feţelor sînt montate buzunare interioare cu laist. Spatele este prevăzut cu platcă, pe cusătura de unire a plătcii sînt aplicate două cute. Mînecile sînt clasice cu două cusături, în partea de jos sînt cu manşete, care se încheie cu un nasture. Pe cusătura de unire a manşetei sînt executate două cute. Scurta are cordon prin părţi strîns cu elastic. Pe linia umerilor sînt plasate cîte un nasture  pentru agăţarea epoleţilor. Deasupra buzunarului drept se aplică însemnul “Serviciu Pază”.
La distanţa de 7 cm de la cusătura de montare a mînecii stîngi se aplică ecusonul de mînecă.
Pantalonii. Buzunarele laterale sînt montate în cusăturile de îmbinare a părţilor decupate cu faţa pantalonilor. Pe partea din spate în dreapta este plasat un buzunar interior cu bentiţă, care se închide cu un nasture. Betelia are capetele ascuţite, libere, se închide cu un  nasture. Pantalonii se încheie cu fermoar.    Pe betelie sînt montate sapte găici pentru fixarea centurii. Partea din faţă a pantalonilor are dublură. Pe buzunarele laterale din faţă este executat un tighel de ornament la distanţa de 0,7 cm de la margine. Găicile şi brida buzunarului din spate sînt tighelite în scop ornamental la distanţa de 0,3 cm de la margine. În cusăturile laterale, de-a lungul pantalonilor, este plasat un cant de garnisire, de culoare sura-deschis, lăţimea căruia constituie pînă la 0,3.Pantalonii sunt prelucrati cu rejansă.
 
bucată
Cămaşă cu mînecă lungă Culoare sură din ţesătură 87001 culoarea 15-00000 în amestec (compoziţia: viscoză– 35%, poliester – 65% ,150gr/m2)
Cămaşa se încheie la mijlocul feţei. Are guler răsfrînt, cu ştei şi colţuri ascuţite. Faţa dreapta este prevăzută cu bandă căptuşită şi cu 6 nasturi. Pe feţe sînt aplicate buzunare dublate, cu clape de închidere de culoare verde, prevăzute cu un nasture. Buzunarele  aplicate au pe mijloc o cută dublă interioară şi sînt tighelite.
Spatele este prevăzut cu platcă dublă, prelungită în faţă. Pe platcă, pe linia umerilor sînt aplicate 1 nasture si epoleti aplicati de culoare verde.    Mînecile sînt cu manşetă dublă, încheiată cu un nasture. Şliţul mînecii este prevăzut cu un nasture. La montarea manşetei pe latura superioară a mînecii se fac două cute.
Partea de jos a cămăşii se prelucrează cu tiv clasic închis.Gulerul, clapele, manşetele, sînt tighelite la 0,5 cm de margine, buzunarele şi platca - la 0,1- 0,2 cm.
 
bucată
Cămașa cu mîineci scurte
 
Culoarea, țesătura, compoziția este identică ca și la cămașă cu mîineci lungi, avînd cordon în părți strîns cu elastic. Deasupra buzunarului drept se aplică însemnul “Serviciu Pază” și la distanța de 7 cm de la cusutura de montare a mîinecii stîngi se aplică ecusonul, ceea ce nu este prevăzut la cămașa cu mîineci lungi. bucată
Chipiu Chipiul urmează a fi  confecţionat din ţesătură din ţesătură  Z-008 culoarea 19-4914, de culoare verde (compoziţia: bumbac – 37%, poliester – 63%) are formă ovală. În mijloc, deasupra cozorocului, simetric pe centru se aplică ecusonul.
 
bucată
Cravată Țesătura Z-008 culoarea 19-4914, (compoziţia: bumbac – 37%, poliester – 63%), de culoare neagră.
Cravata constă din partea principală, reprezentînd o fîşie trapezoidală care se termină printr-un unghi ascuţit, dintr-un nod permanent şi o bentiţă care se trece în jurul gîtului. Se încheie cu furnitură metalică.   Se poartă la cămaşa cu mîneci lungi şi se prinde de ea cu o agrafă, de forma stabilită, fixată între nasturii trei şi patru de sus.
 
bucată
Căciulă Căciula din blană artificială.
Căciula este constituită din disc de formă eliptică, calotă cilindrică şi clape alungite. Calota cilindrică şi partea superioară a clapelor sînt executate din blană. Discul, calota şi partea inferioară a clapelor sînt confecţionate din postav de culoare neagră. Clapele se închid în partea de sus a căciulii cu ajutorul şireturilor. Căciula este căptuşită cu ţesătură de bumbac matlasată cu vatelină.
bucată
1.Finanțarea achiziției este asigurată din sursele proprii ale întreprinderii, volumul achizițiilor pentru anul 2018 fiind planificat în sumă de 360 000 lei inclusiv TVA.
2.Termenul limită de depunere a ofertelor (data /ora): 27.04.2018, ora 10.00.
3.Termenul de deschidere a ofertelor (data/ora): 27.04.2018, ora 10.00.
4.Valuta-lei moldovenești.
5.Modul de achitare -30% în avans și 70% în termen de 10 zile lucrătoare după recepționarea mărfii și semnarea Facturii fiscale, prin transfer bancar.
6.Modul de achiziționare: pe parcursul anului, în tranșe, la comanda Cumpărătorului.
7.Modul de livrare-cu transportul Vînzătorului la sediul Cumpărătorului.
                                 
7. Criteriile de evaluare a ofertelor:
a) cel mai mic preț (inclusiv TVA): pentru fiecare articol în parte și respectiv pentru un set de uniformă;
b) cel mai mic termen de livrare, cantitatea de referință fiind pentru 50 seturi.
8. Documente de calificare ale operatorilor economici:
 1. Certificat de înregistrare- copie autentificată
 2. Extrasul din registrul persoanelor juridice eliberat de Î.S. ”Camera Înregistrării de Stat;
 3. Ultimul raport privind starea financiară a companiei ofertante;
 4. Licență/autorizație, certificat sau alte act, care confirmă dreptul pentru activitatea efectuată-copie autentificată
 5. Oferta (care va include prețul pentru fiecare articol, termenul de livrare)-original, semnată și ștampilată.
 6. Prezentarea monstrelor ale stofelor pentru fiecare articol va constitui un avantaj.
9. Ofertele urmează a fi completate în limba de stat, în plicuri sigilate și ștamilate și se vor depune la sediul Î.S.Detașamentul de Pază Paramilitară, MD 2005, mun.Chișinău, str. Colina Pușkin 19/1.
Număr de telefon pentru date suplimentare: persoana de contact: Balan Trofim, tel. 067429393.
 

INVITAȚIE
de participare la concurs prin cererea ofertelor de prețuri privind achiziția uniformelor de serviciu necesare pentru buna funcționare a Î.S.Detașamentul de Pază Paramilitară”

 
Î.S.Detașamentul de Pază Paramilitară MD 2005,mun.Chișinău, str. Colina Pușkin 19/1, cod fiscal 1003600104867, BC Moldinconbank S.A., Telecomtrans MICB, cod bancar MOLDMD2X332, IBAN:MD62ML000000022515320082, organizează licitație publică privind achiziția uniformei de serviciu(încălțăminte):
 
Denumirea articolului Descrierea Unitatea de măsură
Pantofi Piele naturală, culoarea neagră, talpa din polimer, încleiată și cusută, talpă interioară de bază impermiabilă perechi
Papuci pentru sezonul rece Piele naturală+ blană nu mai putin de 12 mm(h), culoarea neagră, îmblăniți, talpa din polimer, încleiată și cusută, talpă interioară de bază impermiabilă perechi
 
1.Finanțarea achiziției este asigurată din sursele proprii ale întreprinderii, volumul achizițiilor pentru anul 2018 fiind planificat în sumă de 96 000 lei inclusiv TVA.
2.Termenul limită de depunere a ofertelor (data /ora): 27.04.2018, ora 11.00.
3.Termenul de deschidere a ofertelor (data/ora): 27.04.2018, ora 11.00.
4.Valuta-lei moldovenești.
5.Modul de achitare -30% în avans și 70% în termen de 10 zile lucrătoare după recepționarea mărfii și semnarea Facturii fiscale, prin transfer bancar.
6.Modul de achiziționare: pe parcursul anului, în tranșe, la comanda Cumpărătorului.
7.Modul de livrare-cu transportul Vînzătorului la sediul Cumpărătorului.
 
7. Criteriile de evaluare a ofertelor:
a) cel mai mic preț (inclusiv TVA)
b) cel mai mic termen de livrare
8. Documente de calificare ale operatorilor economici:
 1. Certificat de înregistrare- copie autentificată
 2. Extrasul din registrul persoanelor juridice eliberat de Î.S. ”Camera Înregistrării de Stat;
 3. Ultimul raport privind starea financiară a companiei ofertante;
 4. Licență/autorizație, certificat sau alte act, care confirmă dreptul pentru activitatea efectuată-copie autentificată
 5. Oferta (care va include prețul pentru fiecare articol, prezența pe piață, experiența de lucru, termenul de livrare)-original, semnată și ștampilată.
 6. Certificat de conformitate GOST 28507-99
 7. Prezentarea monstrelor ale articolelor din piele și tălpilor pentru fiecare model va constitui un avantaj.
9. Ofertele urmează a fi completate în limba de stat, în plicuri sigilate și ștamilate și se vor depune la sediul Î.S.Detașamentul de Pază Paramilitară MD 2005,mun.Chișinău, str. Colina Pușkin 19/1.
Număr de telefon pentru date suplimentare: persoana de contact: Balan Trofim, tel. 067429393.

INVITAȚIE REPETATĂ
de participare la concurs prin cererea ofertelor de prețuri privind achiziția
serviciilor de audit a situațiilor financiare pentru anul 2017
 
       Î.S.Detașamentul de Pază Paramilitară MD 2005,mun.Chișinău, str. Colina Pușkin 19/1, cod fiscal 1003600104867, BC Moldinconbank S.A., Telecomtrans MICB, cod bancar MOLDMD2X332, IBAN:MD62ML000000022515320082, organizează concurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de audit a situațiilor financiare pentru anul 2017, cu scopul identificării următoarelor aspecte:
- controlul evidenței economico – financiare a activității întreprinderii;
- controlul evidenței fiscale.
       1. Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.
       2. Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 05.02.2018,  ora 10.00.
Notă* Auditul situațiilor financiare va avea loc în perioada februarie-martie, a.2018.
       3. Criteriile de evaluare a ofertelor a) pct.8 al Regulamentului cu privire la modul de selectare a societăților de audit și termenii de referință pentru auditarea situațiilor financiare  anuale ale întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social aprobat prin Hotărîre Guvenului nr.875 din 22 decembrie 2015; b) cel mai mic preț.
       4.  Valuta  - lei moldovenești.
       5.  Modul de achitare – prin transfer bancar.  
       6.  Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.
       7.  Documentele de calificare  ale operatorilor economici:
            a)Oferta completată conform pct. 7 din Regulament- original
            b)Certificat de înregistrare (copie autentificată);
            c)Extras din Registrul de Stat a Persoanelor Juridice (copie autentificată);
            d)Licenţă de activitate (copie autentificată); 
        8. Altă informaţie:  Preţul prezentat va fi valabil  pe întreaga perioadă a contractului.                             
       9.  Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”, str. Colina Pușkin 19/1, mun.Chişinău, în Anticameră.
      10.  Numărul de telefon pentru date suplimentare: Dna Godiac Mariana, mob: 067429392; fax:(022)29-24-74,  e-mail: is.dpp@mail.md   
INVITAȚIE
de participare la concurs prin cererea ofertelor de prețuri privind achiziția
serviciilor de audit a situațiilor financiare pentru anul 2017
 
       Î.S.Detașamentul de Pază Paramilitară MD 2005,mun.Chișinău, str. Colina Pușkin 19/1, cod fiscal 1003600104867, BC Moldinconbank S.A., Telecomtrans MICB, cod bancar MOLDMD2X332, IBAN:MD62ML000000022515320082, organizează concurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de audit a situațiilor financiare pentru anul 2017, cu scopul identificării următoarelor aspecte:
- controlul evidenței economico – financiare a activității întreprinderii;
- controlul evidenței fiscale.
       1. Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.
       2. Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 26.12.2017,  ora 10.00.
Notă* Auditul situațiilor financiare va avea loc în perioada februarie-martie, a.2018.
       3. Criteriile de evaluare a ofertelor a) pct.8 al Regulamentului cu privire la modul de selectare a societăților de audit și termenii de referință pentru auditarea situațiilor financiare  anuale ale întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social aprobat prin Hotărîre Guvenului nr.875 din 22 decembrie 2015; b) cel mai mic preț.
       4.  Valuta  - lei moldovenești.
       5.  Modul de achitare – prin transfer bancar.  
       6.  Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.
       7.  Documentele de calificare  ale operatorilor economici:
            a)Oferta completată conform pct. 7 din Regulament- original
            b)Certificat de înregistrare (copie autentificată);
            c)Extras din Registrul de Stat a Persoanelor Juridice (copie autentificată);
            d)Licenţă de activitate (copie autentificată); 
        8. Altă informaţie:  Preţul prezentat va fi valabil  pe întreaga perioadă a contractului.                             
       9.  Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”, str. Colina Pușkin 19/1, mun.Chişinău, în Anticameră.
      10.  Numărul de telefon pentru date suplimentare: Dna Godiac Mariana, mob: 067429392; fax:(022)29-24-74,  e-mail: is.dpp@mail.md   
INVITAȚIE
de participare la licitație publică privind achiziția uniformelor de serviciu necesare pentru buna funcționare a Î.S.Detașamentul de Pază Paramilitară
 
 
Î.S.Detașamentul de Pază Paramilitară MD 2005,mun.Chișinău, str. Colina Pușkin 19/1, cod fiscal 1003600104867, BC Moldinconbank S.A., Telecomtrans MICB, cod bancar MOLDMD2X332, IBAN:MD62ML000000022515320082, organizează licitație publică privind achiziția uniformei de serviciu (îmbrăcăminte):
 
Denumirea articolului Modelul solicitat
cu caracteristicile tehnice de rigoare
Unitatea de măsură
Scurtă cu dosală Va fi confecţionată din ţesătură  Oxford 19-0415  de culoare verde  în amestec (compoziţia poliester – 100% 200gr/m2 ) Scurta de iarnă cu guler detaşabil din blană artificială de culoare neagră, cu căptuşeală matlasată şi cu dublură din sintipon si vatelină. Pe linia cordonului dublura are un accesoriu cu seret pentru ajustarea ei pe corp. Gulerul  este  răsfrînt, prevăzut la cusătura de montare cu 5 nasturi, pentru ataşarea gulerului Spatele este executat din o părţi: pe piept şi în partea de sus doua buzunare cu fermuar,  partea de jos pe lateral sînt executate buzunare interioare cu fentă. Buzunarele de jos au căptuşeală tighelită în scop ornamental. Scurta se încheie la 6 butoniere si fermuar. Nasturele în partea superioară a confecţiei este din plastic. Mînecile sînt clasice, au două cusături. La distanţa de 7 cm de la cusătura de montare a mînecii stîngi se aplică ecusonul de mînecă. Pe căptuşeală, în partea de jos, sînt fixaţi doi nasturi de rezervă, unul mare şi unul mic.
 
bucată
Costum de serviciu Este compus din scurtă şi pantaloni din ţesătură  Z-008 culoarea 19-4914, de culoare verde (compoziţia: bumbac – 37%, poliester – 63%)
Scurta   se încheie la mijlocul feţei cu fermoar fie nasturi comform cererii Beneficiarului. Are guler răsfrînt, cu stei şi colţuri ascuţite. Feţele sînt prevăzute cu plătci şi buzunare interioare cu laist, aplicate clape în partea superioară. Clapele se închid cu nasturi. În partea laterală a feţelor sînt montate buzunare interioare cu laist. Spatele este prevăzut cu platcă, pe cusătura de unire a plătcii sînt aplicate două cute. Mînecile sînt clasice cu două cusături, în partea de jos sînt cu manşete, care se încheie cu un nasture. Pe cusătura de unire a manşetei sînt executate două cute. Scurta are cordon prin părţi strîns cu elastic. Pe linia umerilor sînt plasate cîte un nasture  pentru agăţarea epoleţilor. Deasupra buzunarului drept se aplică însemnul “Serviciu Pază”.
La distanţa de 7 cm de la cusătura de montare a mînecii stîngi se aplică ecusonul de mînecă.
Pantalonii. Buzunarele laterale sînt montate în cusăturile de îmbinare a părţilor decupate cu faţa pantalonilor. Pe partea din spate în dreapta este plasat un buzunar interior cu bentiţă, care se închide cu un nasture. Betelia are capetele ascuţite, libere, se închide cu un  nasture. Pantalonii se încheie cu fermoar.    Pe betelie sînt montate sapte găici pentru fixarea centurii. Partea din faţă a pantalonilor are dublură. Pe buzunarele laterale din faţă este executat un tighel de ornament la distanţa de 0,7 cm de la margine. Găicile şi brida buzunarului din spate sînt tighelite în scop ornamental la distanţa de 0,3 cm de la margine. În cusăturile laterale, de-a lungul pantalonilor, este plasat un cant de garnisire, de culoare sura-deschis, lăţimea căruia constituie pînă la 0,3.Pantalonii sunt prelucrati cu rejansă.
 
bucată
Cămaşă cu mînecă lungă Culoare sură din ţesătură 87001 culoarea 15-00000 în amestec (compoziţia: viscoză– 35%, poliester – 65% ,150gr/m2)
Cămaşa se încheie la mijlocul feţei. Are guler răsfrînt, cu ştei şi colţuri ascuţite. Faţa dreapta este prevăzută cu bandă căptuşită şi cu 6 nasturi. Pe feţe sînt aplicate buzunare dublate, cu clape de închidere de culoare verde, prevăzute cu un nasture. Buzunarele  aplicate au pe mijloc o cută dublă interioară şi sînt tighelite.
Spatele este prevăzut cu platcă dublă, prelungită în faţă. Pe platcă, pe linia umerilor sînt aplicate 1 nasture si epoleti aplicati de culoare verde.    Mînecile sînt cu manşetă dublă, încheiată cu un nasture. Şliţul mînecii este prevăzut cu un nasture. La montarea manşetei pe latura superioară a mînecii se fac două cute.
Partea de jos a cămăşii se prelucrează cu tiv clasic închis.Gulerul, clapele, manşetele, sînt tighelite la 0,5 cm de margine, buzunarele şi platca - la 0,1- 0,2 cm.
 
bucată
Cămașa cu mîineci scurte
 
Culoarea, țesătura, compoziția este identică ca și la cămașă cu mîineci lungi, avînd cordon în părți strîns cu elastic. Deasupra buzunarului drept se aplică însemnul “Serviciu Pază” și la distanța de 7 cm de la cusutura de montare a mîinecii stîngi se aplică ecusonul, ceea ce nu este prevăzut la cămașa cu mîineci lungi. bucată
Chipiu Chipiul urmează a fi  confecţionat din ţesătură din ţesătură  Z-008 culoarea 19-4914, de culoare verde (compoziţia: bumbac – 37%, poliester – 63%) are formă ovală. În mijloc, deasupra cozorocului, simetric pe centru se aplică ecusonul.
 
bucată
Cravată Țesătura Z-008 culoarea 19-4914, (compoziţia: bumbac – 37%, poliester – 63%), de culoare neagră.
Cravata constă din partea principală, reprezentînd o fîşie trapezoidală care se termină printr-un unghi ascuţit, dintr-un nod permanent şi o bentiţă care se trece în jurul gîtului. Se încheie cu furnitură metalică.   Se poartă la cămaşa cu mîneci lungi şi se prinde de ea cu o agrafă, de forma stabilită, fixată între nasturii trei şi patru de sus.
 
bucată
1.Finanțarea achiziției este asigurată din sursele proprii ale întreprinderii, volumul achizițiilor pentru anul 2017 fiind planificat în sumă de 150 000 lei inclusiv TVA.
2.Termenul limită de depunere a ofertelor (data /ora): 05.04.2017, ora 10.30.
3.Termenul de deschidere a ofertelor (data/ora): 05.04.2017, ora 11.00.
4.Valuta-lei moldovenești.
5.Modul de achitare -30% în avans și 70% în termen de 10 zile lucrătoare după recepționarea mărfii și semnarea Facturii fiscale, prin transfer bancar.
6.Modul de achiziționare: pe parcursul anului, în tranșe, la comanda Cumpărătorului.
7.Modul de livrare-cu transportul Vînzătorului la sediul Cumpărătorului.
                            
7. Criteriile de evaluare a ofertelor:
a) cel mai mic preț (inclusiv TVA): pentru fiecare articol în parte și respectiv pentru un set de uniformă;
b) cel mai mic termen de livrare, cantitatea de referință fiind pentru 50 seturi.
8. Documente de calificare ale operatorilor economici:
a) Certificat de înregistrare- copie autentificată
b) Licență pentru activitatea efectuată-copie autentificată
c)Oferta (care va include prețul pentru fiecare articol, termenul de livrare)-original, semnată și ștampilată.
d)Monstre ale stofelor pentru fiecare articol (mărimea minimă 20/10 cm)
9. Ofertele urmează a fi completate în limba de stat, în plicuri sigilate și ștamilate și se vor depune la sediul Î.S.Detașamentul de Pază Paramilitară, MD 2005, mun.Chișinău, str. Colina Pușkin 19/1.
Număr de telefon pentru date suplimentare: persoana de contact: Balan Trofim, tel. 067429393.

Invitaţie la licitaţie
pentru achiziţionarea produselor  petroliere
 
      Î.S.Detașamentul de Pază Paramilitară vă aduce la cunoştinţă că pe data de 27.02.2017 la ora 11.00, va avea loc licitaţia nr. 01 pentru achiziţionarea produselor  petroliere.
    În scopul achiziţionării produselor  petroliere conform necesităţilor Î.S.Detașamentul de Pază Paramilitară (în continuare Cumpărător) pentru anul de activitate 2017, este alocată suma necesară din sursele proprii.
     Cu respectarea prevederilor legale în vigoare, a Regulamentului cu privire la procedura de realizare a achiziţiilor de bunuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile Întreprinderii de Stat Detașamentul de Pază Paramilitară”se invită persoanele interesate, care pot satisface necesităţile Cumpărătorului.
     Oferta (prezentată în plic, sigilată şi ştampilată) urmează a fi expediată pe adresa str. Colina Pușkin 19/1, în anticamera întreprinderii pînă la data  de 27.02.2017 la ora 10.30.
   Toate ofertele depuse pînă la termenul limită vor fi deschise în prezenţa grupului de lucru şi reprezentanţilor             Participanţilor la licitaţie pe data 27.02.2017 la ora 11.00 ora locală, la sediul Î.S.Detașamentul de Pază Paramilitară, str. Colina Pușkin 19/1.
Informaţii suplimentare la tel: 022-29-24-74, 067429393

 
DOCUMENTAȚIA DE CONCURS
privind achiziționarea produselor petroliere
1.     Denumirea și adresa Beneficiarului:
Î.S.Detașamentul de Pază Paramilitară, MD 2005,mun.Chișinău, str. Colina Pușkin 19/1
2.     Denumirea și adresa organizatorului concursului:
Grupul de lucru pentru achiziții de bunuri, lucrări și servicii, tel.022-29-24-74, e-mail is.dpp@mail.md, MD 2005, mun.Chișinău, str. Colina Pușkin 19/1
3.     Tipul concursului:
 Licitație
4.     Ofertele se recepționează de Beneficiar:
Pînă la data de 27.02.2017 la ora 10.30, prin cancelarie, în plic sigilat cu mențiunea CONFIDENȚIAL, avînd ca destinatar- Grupul de lucru pentru achiziții al Î.S.Detașamentul de Pază Paramilitară. Valabilitatea ofertei 30 zile calendaristice.
5.     Data și ora deschiderii ofertelor:
27.02.2017 la ora 11.00
6.     Cerințele față de participantul la concurs:
Persoana juridică, rezident al RM
Plătitor de TVA
7.     Termenul de încheiere a contractului cu cîștigătorul:
Pînă la 30 de zile calendaristice după stabilirea Ofertantului cîștigător
8.     Actele și informații de calificare ale participantului:
a)     Oferta în original confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului
b)    Extras- certificat de înregistrare a întreprinderii (copie);
c)     Certificat de înregistrare a subiectului impunerii la TVA(copie),
d)    Licenţa pentru activitatea în domeniul respectiv(copie);
e)     Certificat de conformitate pentru produsul solicitat(copie);
f)      Lista stațiilor de alimentare cu produse petroliere pe întreg teritoriu Republicii Moldova (original)
a)     Alte acte la solicitarea beneficiarului;
 
Criterii de calificare privind achiziționarea produselor petroliere
 
1.     Prețul produsului petrolier la zi și posibilitatea acordării reducerilor
2.     Cantitatea de produse petroliere anuală solicitată:
         Ai95-16 000 litri;
3.     Calitatea produselor petroliere;
4.     Deservirea cu card;
5.     Lista stațiilor de alimentare cu produse petroliere pe întreg teritoriu Republicii Moldova (gradul maxim de acoperire teritorială).

INVITAȚIE
de participare la concurs prin cererea ofertelor de prețuri privind achiziția
serviciilor de audit a situațiilor financiare pentru anul 2016
 
Î.S.Detașamentul de Pază Paramilitară MD 2005,mun.Chișinău, str. Colina Pușkin 19/1, cod fiscal 1003600104867, BC Moldinconbank S.A., Telecomtrans MICB, cod bancar MOLDMD2X332, IBAN:MD62ML000000022515320082, organizează concurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de audit a situațiilor financiare pentru anul 2016, cu scopul identificării următoarelor aspecte:
- controlul evidenței economico – financiare a activității întreprinderii;
- controlul evidenței fiscale;
1.      Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.
2.      Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 09.03.2017,  ora 10.00.
3.      Criteriile de evaluare a ofertelor a) pct.8 al Regulamentului cu privire la modul de selectare a societăților de audit și termenii de referință pentru auditarea situațiilor financiare  anuale ale întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social aprobat prin Hotărîre Guvenului nr.875 din 22 decembrie 2015; b) cel mai mic preț.
4.      Valuta  - lei moldovenești.
5.      Modul de achitare – prin transfer bancar.  
6.      Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.
7.      Documentele de calificare  ale operatorilor economici:
a)      Oferta completată conform pct. 7 din Regulament- original
b)      Certificat de înregistrare (copie autentificată);
c)      Extras de la CÎS (copie autentificată);
d)      Licenţă de activitate (copie autentificată); 
8.      Altă informaţie:  Preţul prezentat va fi valabil  pe întreaga perioadă a contractului.                             
9.      Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară ”, str. Colina Pușkin 19/1, mun.Chişinău, în Anticameră.
10.  Numărul de telefon pentru date suplimentare: Dna Godiac Mariana, mob: 067429392; fax:(022)29-24-74,  e-mail: is.dpp@mail.md