• Tel/fax: 022-29-24-74 / 022-29-23-39
  • Audiență: Marți: 10:00 - 12:00 / Joi: 13:00 - 15:00
  • RU
  • RO
Întreprindera de Stat

Detașamentul de Paza Paramilitară

subordonat Agenției Proprietăți Publice

Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară” 60 ani

Stimați colegi,
    Cu prilejul celei de 60–a aniversări  de la fondarea Întreprinderei de Stat „Detașamentul de Pază Paramilitară”    (Întreprinderea a fost creată prin ordinului Ministerului Telecomunicaţiilor al R.S.S.M nr. 71 din 12.08.1961)
    Administrația Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară” Vă  adresează tutoror angajaților, veteranilor și pensionarilor Detașamentului de Pază Paramilitară cele mai sincere felicitări și prosperitare.
    Cu această ocazie specială dorim să purtaţi în inimă triumful demnităţii, iar în gând  simţul  responsabilităţii, care  prevalează  în activitatea cotidiană, în scopul  protejarii valorilor materiale, patrimoniale a  agențiilor economici  şi asigurării securităţii cetăţenilor.

    Va urăm sănătate, prosperitate, o viață decentă și tot binele din lume, alături de cei dragi și apropiați. Acestea fiind insoțite de toată susținerea și respectul nostru pentru eforturile pe care le depuneți în vederea respectării dreptății sociale, economice și juridice în societate.
Presedintele comitetului sindical Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară” Emilia Talmazan
Administrator interimar al Î.S „Detașamentul de Pază Paramilitară”  Vladimir Țurcanu